lørdag 28. juli 2012

Antikvarisk saksbehandler...

Senhøstets 2010 fikk jeg anledningen til å praktisere som ordinær saksbehandler hos Byantikvaren. Ettersom et bilde visstnok sier mer enn 1000 ord  - og for å kunne diskutere sakene jeg behandlet skikkelig, tok jeg så ofte som mulig turen ut for å vurdere "objektet" in situ...     
Både før og etter perioden hos Byantikvaren har jeg sittet i Fortidsminneforeningens Antikvarisk-utvalg. Arbeidet her er jevnt over det samme som jeg utførte som offentlig saksbehandler, og arbeidsmetoden dermed mye av det samme. Hvilket jo har medførte at jeg har tatt ennå flere bilder ...

 
Fra FmFs sommeravslutnings-
befaringen 2012; Husebyveien

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar