lørdag 28. juli 2012

Antikvarisk saksbehandler ...

Senhøstets 2010 praktiserte jeg som ordinær saksbehandler hos Byantikvaren i Oslo. For å få best mulig kunnskap om de ulike sakene, ble flest mulig adresser befart.      
Både før og etter perioden hos Byantikvaren har jeg sittet i Fortidsminneforeningens Antikvarisk-utvalg. Arbeidet her er jevnt over det samme som jeg utførte som offentlig saksbehandler, og arbeidsmetoden dermed mye av det samme. Hvilket jo har medførte at jeg har tatt ennå flere bilder ...

 
Fra FmFs sommeravslutnings-
befaringen 2012; Husebyveien

Vernevurdering av Holmenkollbanen

Våren 2010 var kald, klar og solfylt! Og jeg fikk anledning til å nyte været mens jeg - på oppdrag fra Byantikvaren, gjorde det grunnleggende dokumentasjonsarbeidet av stående bygninger og materiell langs/på Holmenkollbanen. Målet var å få produsert banens verneplan, hvor jeg "fikk" to (2) måneder på meg til å gjøre dokumentasjonsarbeidet og de første vernevurderingene, senere har antikvar Cathrine Reusch ferdigstillet arbeidet.

Det ble en del bilder i dette prosjektet også....

"TILSTANDSANALYSEN 2007"

All verneverdige bygninger skal i 2020 -  ifølge et  Stortingsvectak, ligge på et "normalt vedlikeholdsnivå". For å finne ut hva som gjensto gjennomførte derfor Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk i 2007 en tilstandsanalyse av festningene, hvor jeg deltok.

En av hovedoppgavene - når vi var på befaringer, var å stå for fotodokumantasjonen vi trengte. Det ble en anseelig mengde bilder... I tillegg skrev jeg sammendrag av de ulike rapportene. Arbeidet - som også innebar å renskrive mange av de ulike vurderingsrapportene (tilsammen rundt 700 bygg- og anleggselementer), ga et formidabelt "chrash-kurs" i antikvarisk tilstandsvurdering.